Giới thiệu chung

1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

Tên trung tâm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 10, phố Hoang Công Chất, P. Quang Trung, TP Thái Bình
Số điện thoại: 
Số Fax: 
Địa chỉ email: 
2. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC
Tổng số cán bộ: 176