• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ XV và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 3148/HĐPH ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Thái Bình về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 15/8/2023, Hội đồng PH PBGDPL tỉnh Thái Bình ban hành Công văn số 06/HĐPH đề nghị các ngành thành viên Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm về phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể như sau:

1.Tăng cường tổ chức phổ biến các luật mới được thông qua

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn,
quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền
thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng
nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân
thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho người dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phùhợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăngcường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan
báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin,
truyền thông, phổ biến về nội dung các luật mới thông qua.

c) Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện.

d) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành.

e) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

2. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL bằng hình thức phù hợp
         Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành, đề nghị cơ quan, đơn vị
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn
quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có
liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực hoặc lồng ghép việc thực hiện trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, người dân, cụ thể là:

a) Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, PBGDPL nhằm kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội; tập trung PBGDPL cho đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về TTATGT cũng như PBGDPL về giao thông.

b) Tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai PBGDPL về công tác phòng, chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không; công tác phòng, chống mua bán người; công tác phòng, chống rác thải nhựa và công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho người dân; thực hiện PBGDPL theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối tượng đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định pháp luật về các lĩnh vực này.

c) Chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan một cách phù hợp.


Tác giả: Thanh Tâm
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB