• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
Thông báo: Về việc báo giá các dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị do Sở Y tế Thái Bình làm chủ đầu tư

Thông báo: Về việc báo giá các dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị do Sở Y tế Thái Bình làm chủ đầu tư

UBND TỈNH THÁI BÌNHSỞ Y TẾ   Số:          /TM-SYTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Thái Bình, ngày        tháng  6  năm ...
Thông báo: VV/v Mời chào giá màn hình led

Thông báo: VV/v Mời chào giá màn hình led

Kính gửi: Các đơn vị/các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối.    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham ...
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB