• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
Thông báo: Mời chào giá hàng hóa

Thông báo: Mời chào giá hàng hóa

           Kính gửi: Các đơn vị/Các Công tyHiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đang có nhu cầu mua máy lấy mẫu không khi phục vụ ...
Thông báo: Mời chào giá hàng hóa

Thông báo: Mời chào giá hàng hóa

            Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.       Hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu mua vật tư ...