• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo: Về việc báo giá các dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị do Sở Y tế Thái Bình làm chủ đầu tư

UBND TỈNH THÁI BÌNH

SỞ Y TẾ

 

 

Số:          /TM-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thái Bình, ngày        tháng  6  năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 Về việc báo giá các dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá

E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu;

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị

do Sở Y tế Thái Bình làm chủ đầu tư

Kính gửi:  Các tổ chức, đơn vị có chức năng tư vấn về dịch vụ đấu thầu.

Thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2024 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình và Dự án đầu tư nâng cao năng lực kiểm nghiệm kiểm định chất lượng thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm và đầu tư nâng cấp trang thiết bị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình;

Sở Y tế Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận các báo giá để tham khảo xây dựng dự toán giá gói thầu đối với các nội dung: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu đối; Tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị (thông tin chi tiết theo bảng kèm theo).

Sở Y tế Thái Bình trân trọng mời các Tổ chức, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tư vấn các nội dung nêu trên quan tâm và gửi báo giá về Sở Y tế theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Thái Bình, Số 239, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong giờ hành chính từ thời điểm phát hành Thư mời đến trước 17h00 ngày 25/6/2024.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Thái Bình, điện thoại: 0913291508 hoặc 0914172545./.

   

Nơi nhận:                                             

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Văn phòng SYT (đăng tải Website);

- Trung tâm CDC (đăng tải Website);

- Trung tâm Kiểm nghiệm TMPTP

(đăng tải Website);

- Lưu: VT, KHTC.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

THÔNG TIN MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số           /TM-SYT ngày      tháng  6  năm 2024 của Sở Y tế Thái Bình)

 

TT

Nội dung mời Báo giá

I

Đối với gói thầu mua sắm năm 2024 thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (Gói thầu dự kiến mua sắm với 05 danh mục thiết bị y tế với giá kế hoạch dự kiến là 8.590.000.000 đồng)

1

Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

2

Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu

3

Tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị

II

Đối với gói thầu mua sắm năm 2024 thuộc dự án: Đầu tư nâng cao năng lực kiểm nghiệm kiểm định chất lượng Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm và đầu tư nâng cấp trang thiết bị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (Gói thầu dự kiến mua sắm với 03 danh mục thiết bị với giá kế hoạch dự kiến là 1.193.000.000 đồng)

1

Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

2

Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu

3

Tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị

 

Lưu ý:  

- Báo giá đã bao gồm chi phí VAT và các chi phí khác có liên quan theo quy định.

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày gửi báo giá.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB