• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình: Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Củng cố và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 09/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, ngày 17/02/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình ban hành Hướng dẫn số 07 - HD/BTGĐUK về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hướng dẫn nêu rõ nội dung tuyên truyền như sau: Nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và phân tích làm rõ bỗi cảnh diễn ra sự kiện chính trị này, đó là đất nước ta sau 35 đổi mới đã đạt được những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn thách thức, nhất là từ khi xuất hiệndịch COVID-19 năm 2020. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ chính trị. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nêu bật những thành tích của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề của đất nước, của các địa phương, việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đất nước, của tỉnh của địa phương góp phần xây dựng và phát triển bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong những năm vừa qua, nhất là 5 năm gần đây. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử nhất là bầu cử ở các xã xa trung tâm, xã có đông đồng bào có đạo. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Để việc tuyên truyền đạt được hiệu quả cao, thời gian tuyên  truyền được chia làm 03 đợt. Đợt 1, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4/2021, cao điểm là tháng 4. Đợt 2 từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đợt 3 là sau ngày bầu cử.

Mỗi đợt tuyên truyền được gắn với từng nội dung tuyên truyền cụ thể.

Khẩu hiệu tuyên truyền gồm:

 1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 2. Ngày 23/5/2021 cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 3. Cử tri Thái Bình tích cực đi bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân.
 5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân.
 6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
 8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 9. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 10. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 


Tác giả: Thanh Tâm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết