• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh uỷ Thái Bình: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Nhằm khắc phục một số vấn đề còn vướng mắc, bất cập đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023, ngày 21/7/2023, Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 1333-CV/TU về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo, thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ cần tham mưu việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tham mưu việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở địa bản nông thôn. Khảo sát các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các địa phương; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nhân rộng trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ cấp phòng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, bất cập về xác định giá đất đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; việc phân cấp, phân quyền trong công tác xác định giá đất cho cấp huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, thuận lợi trong tổ chức thực hiện và thống nhất trong toàn tỉnh. Đánh giá toàn diện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm rõ các vướng mắc, yếu kém; chỉ đạo tập trung giải quyết các tồn đọng, đảm bảo giải quyết kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức cố tình nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, công dân trong quá trình thực thi công vụ. Về xem xét chấp thuận và triển khai các dự án đầu tư: Làm rõ những vướng mắc hiện nay trong việc chấp thuận, triển khai thực hiện các dự án đầu tư; trong đó khắc phục ngay vướng mắc trong việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất thông qua đấu thầu dự án và các dự án có sử dụng đất thương mại dịch vụ do quy định về tỷ lệ đồng thuận của người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Khẩn trương rà soát, kịp thời khắc phục những vướng mắc khác do các quy định của tỉnh. Kiên quyết bãi bỏ các quy định, thủ tục không còn phù hợp; xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc các cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức và công dân, tham mưu trái với quy định của pháp luật. Khắc phục hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền. Xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo tinh thần Nghị quyết số 74/NQ-CP, ngày 07/5/2023 của Chính phủ. Chỉ đạo đánh giá, xem xét phân cấp, phân quyền giải quyết một số thủ tục hành chính cho cấp huyện (trích lục, trích đo địa chính, đánh giá tác động môi trường...) đảm bảo giải quyết hiệu quả, nhanh gọn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo hoàn thành dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Chủ động thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tiết kiệm chi; tập trung rà soát, điều chỉnh kịp thời các nhiệm vụ chỉ theo khả năng cân đối ngân sách địa phương để tiết kiệm tối đa chi thường xuyên; cắt giảm hoặc giãn tiến độ một số công trình, dự án đầu tư chưa thật cấp thiết, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải gây lãng phí nguồn lực. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại trong vấn đề nước sạch nông thôn; trong đó, phải đi sâu tìm hiểu thực chất, làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, người dân để xử lý hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ của các bên theo đúng cam kết hợp đồng và tuân thủ các quy định của pháp luật, của tỉnh.

Đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công chức, viên chức cấp phòng ở tỉnh, huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chần chừ, chậm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nắm chắc tình hình, chủ động phương án phòng ngừa, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay từ đầu, tại nơi phát sinh các mâu thuẫn, vụ việc phức tạp; không để bị động, bất ngờ, không để người dân địa phương tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.


Tác giả: Thanh Tâm
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB