• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Y tế: Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhằm phát huy vai trò của cán bộ y tế đối với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, Sở Y tế ban hành Công văn số 1478/SYT-VP ngày 14/7/2022, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Thái Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2022 về triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Để thực hiện tốt phong trào này, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng xây dựng đạo đức lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Tác giả: Thanh Tâm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB